Over Focus on Life

Alles wat je aandacht geeft groeit

Het motto van Focus on Life is “alles wat je aandacht geeft groeit”. Dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. Mensen kunnen goed functioneren als ze hun persoonlijke overtuigingen en talenten kunnen verbinden met hun werk en hun andere bezigheden. Er ontstaan persoonlijke of werkgerelateerde problemen zoals stress, burn-out, een gebrek aan motivatie, gezondheidsklachten en conflicten als deze verbinding niet ontstaat of wordt verbroken.

Focus on Life is gericht op het herstel van belemmeringen door het coachen van:

  • Werknemers bij problemen op de werkvloerjob coaching
  • Mensen van werk naar werk of van uitkering naar werk
  • Particulieren met vraagstukken over relaties, eigen functioneren of gezondheidsklachten
  • Werkgevers en/of leidinggevenden in het begeleiden van hun werknemers.

Hiervoor worden NLP technieken en meditatievaardigheden gebruikt. Wij hebben workshops ontwikkeld op het gebied van communicatievaardigheden, alle aspecten voor het vinden van werk, individuele veranderingsprocessen zoals ouder worden en zingeving.

 

Onze filosofie

Focus on Life richt zich op het opheffen van blokkades, het vergroten van inzicht in eigen handelen en groei en ontwikkeling.

 

Sacred Geometry

Ons logo staat symbool voor onze filosofie en bestaat uit cirkels en driehoeken, de basisvormen die voortkomen uit de Sacred Geometry, heilige geometrie, en vormen de basis van het gehele universum. Het geeft de eenheid van het universum aan, maar ook de dualiteit. De zuivere vormen van de heilige geometrie wekken energie op en zetten alles in beweging. \Werk, gezondheid en privé

Eén van deze basisvormen is de driehoek. Bij Focus on Life staat deze voor werk, gezondheid en privé. Een onlosmakelijk samenhangend geheel. Als deze drie in evenwicht zijn met elkaar ontstaat er energie. Deze energie in ons zelf maar ook in onze omgeving ervaren we als de Flow. Is er een blokkade of storing in één van deze elementen dan heeft dit zijn weerslag op een van de andere elementen. Met als resultaat gezondheidsproblemen, onrust in het privé leven of onrust in de werksituatie.

De wens om in balans te zijn kan alleen gerealiseerd worden als we bij problemen alle drie deze gebieden onderzoeken.